Betingelser og vilkår for fotoprodukter på foto-top.dk

Bestilling

Efter modtagelse af din betalingsgodkendelse videresendes din bestilling direkte til vores produktion, og din godkendte ordre kan herefter ikke annulleres eller ændres. Din ordre vil blive produceret og afsendt på hurtigste vis, normalt indenfor 5-7 arbejdsdage.

Forsendelse og levering

Vi afsender med GLS Pakkeshop, og leveringtiden kan selvfølgelig afhænge af søndag/helligdage og højtider. Eventuelle forsinkelser fra GLS's side tager vi forbehold for. Pris for forsendelse er 75,00 DKK.

Fortrydelsesret

Den normale fortrydelsesret på 14 dage er ikke gældende, da fotoprodukterne er fremstillet ud fra brugerens egne data, det være sig billeder og tekster.

Reklamation

Når du modtager din bestilling, bedes du venligst kontrollere at dit produkt er som bestilt. Skulle du have en reklamation, så kontakt os på support@foto-top.dk med en beskrivelse af reklamationen, og husk at oplyse dit ordrenummer. Hvis det er muligt så vedhæft gerne et billede eller andet som kan belyse reklamationen bedst muligt, - så vil vi hurtigst muligt behandle din reklamation. Vi modtager ikke reklamationer omkring farvenuancer og billedkvaliteter, der ikke holder opløsningen og skarpheden.

Betalingsbetingelser

Alle betalinger foregår online via ePay, som overholder alle krav om sikkerhed, som ClearHaus.com foreskriver. Og pengene hæves først, når varen afsendes.

I vores betailngsmodul kan du benytte betalingskortene: Dankort, Visa Dankort, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Debit og American Express. Indløsningsaftalen med ClearHaus.com sikrer dig og giver dig garanti for at betalingerne gennemføres efter gældende lovgivning. Straks efter din godkendelse forbeholder vi os ret til at trække beløbet for din bestilling, da din bestilling ikke har nogen form for handelsmæssig værdi overfor andre og du har derfor ikke nogen fortrydelsesret iht. Lov om visse forbrugsaftaler, kapitel 4. Det er derfor heller ikke muligt at annullere eller ændre i din bestilling efter du har endeligt godkendt den.

Da alle betalinger foregår via ePay og med ClearHaus.com PCI-certificeret godkendelse er dette yderligere en garanti for dig at al betaling benytter SSL-kryptering i kommunikationen med Nets. Det betyder, at alle oplysninger, der sendes over internet, er krypteret med et sikkerheds-certifikat. Dette gør, at det ikke er muligt for uvedkommende at opsnappe informationer om kundernes kreditkort.

Ændring af priser og vilkår

Vi forbeholder os ret til - uden varsel - at ændre vores gældende priser og vilkår. ændringerne træder først i kraft, når disse oplyses på Webstedet.

Ændringerne får ikke indflydelse på allerede afgivne ordrer. Vi forbeholder os ret til at orientere alle registrerede brugere via e-mail om ændringer af priser og vilkår, samt ændringer som vedrører brugen af dette websted.

Ansvarsbegrænsning

Erstatningskrav mod foto-top.dk kan aldrig overstige det beløb som du som kunde måtte have betalt for anvendelse af hjemmesiden www.foto-top.dk.

Købeloven

Dansk lovgivning, herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller nærværende gennerelle vilkår. Enhver tvist som måtte udspringe i forbindelse med køb af produkter eller brug af www.foto-top.dk kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

Brug af www.foto-top.dk

Enhver brug af dette websteds faciliteter forudsætter en accept af samtlige vilkår. Endvidere skal du være oprettet og registreret bruger for at benytte webstedets faciliteter. Enhver bruger indestår for, at de ikke bruger dette websteds faciliteter i strid med disse vilkår. Det er en del af vilkårene, at brugerne overholder gældende dansk lovgivning. Enhver bruger forpligter sig til alene at anvende dette websteds funktionaliteter i overensstemmelse med funktionaliteternes sædvanlige og forudsatte brug. Enhver bruger forpligter sig til at holde os skadesløs for ethvert krav, som vi måtte blive mødt med som følge af en brugers handlinger i strid med vilkårene samt gældende dansk lovgivning.

Ansvar

Enhver bruger er forpligtet til at sørge for, at ingen rettigheder krænkes ved visningen af billederne i produkterne. Foto-top.dk har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion eller udgivelse af skrift, tegninger, tekster, varemærker eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.

Support

Alle brugere tilbydes gratis mail support. Enhver bruger er forpligtet til at acceptere, at vi kan rette henvendelse til en bruger via den e-mail adresse, der er opgivet under brugerregistreringen på www.foto-top.dk

Anvendelse af dine personoplysninger

Vores behandling af personoplysninger vil til enhver tid ske i overensstemmelse med god databehandlingsskik og reglerne i lov om behandling af personoplysninger samt dansk lovgivning i øvrigt.

De oplysninger, du giver til os, kan være dit navn, adresse, e-mail adresse, telefonnummer, kreditkortinformationer, samt oplysninger om dine forbrugsmønstre. Nogle af disse informationer kan henføres til dig som person, mens andre ikke kan. Oplysningerne bliver brugt til at gøre det muligt for os at opfylde de aftaler, vi indgår med dig, at modtage betaling fra dig samt at sende dig, som kunde, - tilbud og nyhedsmails.

Privatlivspolitik (Persondata)

Foto-top.dk indsamler og behandler en række personlige oplysninger om dig.

Herunder følger vores privatlivspolitik, som du kan læse, hvis du gerne vil vide mere om hvorfor og hvordan vi sikkert behandler dine personoplysninger.

1. Generelt

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Foto-top.dk ("Foto-top", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Foto-top.dk’s hjemmeside, www.foto-top.dk ("Hjemmesiden").

1.3 Foto-top.dk er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Foto-top.dk kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen

2.1. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra c og f.

2.2 Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på Hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefon nr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber samt leveringsønsker. 

2.2.1 Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde voresaftale med dig, herunder for at vi kan administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab.

2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b,c og f.

2.3 Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om din e-mail adresse.

2.3.1 Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

2.3.2 Retsgrundlaget for behandling er EU Persondataforordningens art 6, stk.1, litra f.

2.4 Når du bestiller et produkt hos os siger du ja tak til vores nyhedsbrev.

2.4.1 Formålet er at kunne sende dig tilbud, nyheder, inspiration og foretage målrettet markedsføring.

2.4.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra bog f.

3. Modtagere af  personoplysninger

3.1 Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til GLS eller en transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig.

3.2 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har givet samtykke med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

3.3 To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc. er etableret iUSA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

3.3.1 kopi af Google LLC's certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.3.2 kopi af Facebook Inc.'s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

4. Dine rettigheder

4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2 Indsigtsretten

4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til supportoto-top.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.3 Retten til berigtigelse

4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

4.4 Retten til sletning

4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.6 Retten til dataportabilitet

4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7 Retten til indsigelse

4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

4.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.

4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på support@foto-top.dk

4.9.1 Retten til at klage. Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives påmail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

5. Sletning af persondata

5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 6 mdr.

5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

5.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

6. Sikkerhed

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerheds-foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. Kontaktoplysninger

7.1 Foto-top.dk er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.

7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne privatlivspolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

Foto-top.dk
Nordlandsvej 90
8240 Risskov
Mail: support@foto-top.dk
Tlf: 25767299

Foto-top.dk evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.

Beskyttelse af privatlivet

Billeder kan være af meget personlig karakter. Vi leverer derfor et sikkert og privat miljø, hvori du kan overføre og lave bestillinger af dine billeder. Alle dine billeder beskyttes med din personlige adgangskode, og kan kun ses af dig, medmindre du vælger at dele dem med andre personer. De personer, du giver adgang til at se dine billeder, har også mulighed for købe fysiske eksemplarer af dine billeder. Vær opmærksom på, at brugere, som modtager adgang til at se og købe fysiske eksemplarer af dine billeder og projekter, kan videresende linket til andre personer, hvorved disse personer også kan se dine billeder.

Kontakt www.foto-top.dk

E-mail: support@foto-top.dk
Telefon: 25 76 72 99

Ansvarshavende for foto-top.dk:

Foto-top.dk
Nordlandsvej 90
8240 Risskov 

Alle oplyste priser på www.foto-top.dk er inklusive moms.

foto-top.dk | Nordlandsvej 90, 8240 Risskov - Danmark | Tlf.: +45 2576 7299